GDPR

Information om GDPR

Vi följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen.

Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER:
För- och efternamn, Personnummer/Org nummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen.

Vi får dem uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår hemsida. Dina uppgifter sparas hos vår hemsideleverantör Oderland hos vår bokföringsleverantör.

Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER ELLER PRENUMERATION PÅ NYHETSBREV
Vi sparar namn och mailadress hos mailleverantör Mailerlite för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjutskick.

De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

3. I KURSER & MEMBERSHIP SITE
Vi sparar inspelade gruppsamtal i flera av våra kurser för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna för att få ut det bästa av kursen eller om du har missat ett gruppsamtal.

De samtalen sparas så länge kursen pågår, sedan raderas dem. Samtalen sparas hos vår leverantör Zoom och delas i kursens slutna Facebookgrupp.

4. PÅ HEMSIDAN:
Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR
Vi sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till i Dropbox med säkra uppdaterade lösenord. De sparas så länge vi arbetar med dem och sedan raderas dem.

6. SAMMANFATTNINGSVIS:
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@josefidahlberg.com

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad 2019-12-18 av Josefi Dahlberg

KONTAKT

JOSEFI DAHLBERG
Coach – Föreläsare – Inspiratör
josefi.dahlberg@gmail.com
Västerås – Sverige

Let´s work together

©2019 Josefi Dahlberg All Right Reserved

  privacy policy | terms of use

roulette222